szkolyblachnickiego.pl

Szkolimy przyszłych inwestorów

Jakie formalności trzeba spełnić, aby zatrudnić pracownika?

Wielu początkujących przedsiębiorców prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie samozatrudnienia. W tej sytuacji pracownik nie jest potrzebny i przedsiębiorca nie zaprząta sobie głowy sprawami zatrudnienia pomocnika. Jednak gdy firma się rozwija, to właściciel zostaje zmuszony do zatrudnienia kogoś do pomocy, bo już sam nie jest w stanie wszystkiego zrobić. Jakie wymogi w takim razie trzeba spełnić, aby zatrudnić pracownika?

Obowiązki wobec pracownika

Przede wszystkim pracodawca musi dopełnić wszystkich obowiązków w stosunku do swojego podwładnego. Do 7 dni od zawarcia umowy przedsiębiorca musi poinformować swojego podwładnego o:
– ilości godzin w ciągu tygodnia i dnia, jakie musi pracownik poświęcić na pracę,
– jak często dostaje wynagrodzenie,
– ile przysługuje mu urlopu wypoczynkowego,
– jak długi jest okres wypowiedzenia umowy o pracę,
– jaki jest regulamin pracy na danym stanowisku.

Obowiązkowe szkolenie BHP

Zanim pracownik zacznie wykonywać swoje obowiązki, to pracodawca musi zorganizować mu szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku. Szkolenia w tym zakresie muszą się cyklicznie powtarzać. Kurs nie jest wymagany, jeżeli pracodawca podpisuje z pracownikiem kolejną umowę na pracę na tym samym stanowisku. Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy, a koszty ponosi pracodawca.

Obowiązki wobec ZUS

W ciągu 7 dni od podpisania umowy z pracownikiem przedsiębiorca musi zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenie takie wykonuje się na specjalnym druku ZUS ZUA. Obowiązek ten wynika z art. 36 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Po zgłoszeniu pracownika pracodawca będzie musiał co miesiąc obliczać i przekazywać do 15 dnia miesiąca składki pobierane z wynagrodzenia brutto pracownika. Pracownik może do ubezpieczenia zdrowotnego dodatkowo zgłosić niepracującą żonę i dzieci. W tym wypadku to pracodawca musi do ZUS przekazać druk ZUS ZCNA.

Przedsiębiorca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca nie tylko składki za swoje ubezpieczenie, ale również za pracowników. Są to składki i świadczenia sporządzone za wszystkie zatrudnione osoby na druku ZUS DRA. Pracodawca musi również składać raporty miesięczne na drukach:
– ZUS RCA – jest to imienny raport o należnych składkach do ZUS i wypłaconych świadczeniach,
lub
– ZUS RZA – jest to imienny raport o składkach na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku gdy pracodawca rozlicza za pracownika wyłącznie składkę zdrowotną,
w razie potrzeby:
– ZUS RSA – raport o wypłaconych świadczeniach.

Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego

Przedsiębiorca oprócz obowiązkowych składek ZUS za pracownika, musi również przekazywać do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od pensji pracownika. Należy pamiętać, że obowiązkowy podatek dochodowy opłaca się również w przypadku zatrudnienia na umowę o dzieło. Zaliczki opłaca się do 20 dnia każdego miesiąca. Pracodawca musi również pamiętać, aby do 31 stycznia każdego roku złożyć PIT-4R za poprzedni rok. Natomiast do końca lutego każdego roku przedsiębiorca powinien złożyć także PIT-11, dotyczący dochodów za poprzedni rok.

Co zrobi z Ciebie milionera?