szkolyblachnickiego.pl

Szkolimy przyszłych inwestorów

Czy kapitalizm musi upaść? Analiza kapitalizmu dokonana przez Karola Marksa.

Wiele podstawowych założeń marksizmu nadal rozbudza wyobraźnię współczesnych ekonomistów i socjologów. Wpływ teorii Marksa jest ogromny. Kilka z jego pomysłów odzwierciedla w pewnym stopniu współczesną kondycję gospodarek.

O filozofii – marksizm w pigułce

Marksizm to filozofia społeczna, polityczna i ekonomiczna nazwana na cześć Karola Marksa. Bada wpływ kapitalizmu na pracę, produktywność i rozwój gospodarczy i opowiada się za rewolucją robotniczą, aby obalić kapitalizm na korzyść komunizmu. W dorobku Marksa najbardziej się ceni jego analizy współczesnego mu kapitalizmu. Zauważył, że kapitalizm charakteryzuje się oddzieleniem bezpośrednich producentów od ich środków produkcji i utrzymania.

Ta separacja gwałtownie wdarła się we wczesną fazę rozwoju kapitalistycznego wraz z procesem akumulacji pierwotnej. Akumulacja pierwotna to proces, w którym przedkapitalistyczne sposoby produkcji, takie jak feudalizm i niewolnictwo ruchome, przekształcają się w kapitalistyczny sposób produkcji. Marks nie był pierwszym, który rozważał sposób, w jaki produkcja feudalna została przekształcona w kapitalizm. Nie jest to tylko fundamentalny proces, zewnętrzny lub obcy dynamice kapitalizmu, ale taki, który reprodukuje się z biegiem czasu i jest wzmacniany przez nowe mechanizmy wraz z nadejściem polityki neoliberalnej.

Kiedyś a dziś

Rozwój sił wytwórczych we współczesnym kapitalizmie nie może być rozumiany w oderwaniu od współczesnej dominacji kapitału monopolistycznego. Wśród ekonomistów marksistowskich „kapitalizm monopolistyczny” jest terminem powszechnie używanym na określenie stadium kapitalizmu, które osiąga pełną dojrzałość w okresie po II wojnie światowej.

Monopolistyczne zawłaszczanie zysku umożliwia monopolistom przywłaszczenie relatywnie większej części społecznej wartości dodatkowej niż ta, która odpowiadałaby warunkom wolnej konkurencji. Przywłaszczaniu nadzwyczajnych monopolistycznych zysków towarzyszy we współczesnym kapitalizmie głęboka restrukturyzacja kapitału. Zyski to podstawa kapitalizmu. Motyw zysku skłania firmy do tworzenia nowych, kreatywnych produktów i usług. Następnie sprzedają je większości ludzi. Większość ekonomistów zgadza się, że motyw zysku jest najbardziej efektywnym sposobem alokacji zasobów ekonomicznych.

Marks przewidywał koniec kapitalizmu. Nie tylko kapitalizm może zostać zniesiony, ale lepszy system może go zastąpić. Kapitalizm późnego stadium jest popularnym zwrotem wymierzonym w nierówności współczesnego kapitalizmu. Opisuje hipokryzję i absurdy kapitalizmu, który kopie własny grób. Marks wniósł do dyskusji swoje niewzruszone przekonanie, że kapitalizm zbliża się do upadku.

Artykuł powstał również dzięki wiedzy redaktorów portalu gospodarkainfo.pl.